Nazwa – CM Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba – 60-121 Poznań ul. Głogowska 187
REGON – 301072430
NIP – 9721197457
Wpis do KRS – 0000329184
Nr rachunku bankowego – 63-1140-2004-0000-3002-7542-6655
Podstawowa działalność – Badanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
– Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Doradztwo w zakresie rachunkowości
– Prowadzenie na zlecenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
– analizy ekonomiczno-finansowe, przygotowanie prospektów emisyjnych , opinie dotyczące przekształceń własnościowych.