Prezes Zarządu Elżbieta Świdroń 

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział Finanse i Rachunkowość

tel. 663786284
e-mail: elzbieta.swidron@cmaudit.pl

 

 

Dyrektor ds. audytu Stanisław Świdroń, biegły rewident 11620

Absolwent Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Poprzednie stanowiska:
1. Główny księgowy w Szpitalu w Puszczykowie Spółka z o.o.
2. Starszy specjalista w Departamencie Świadczeń Zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia – Centrala
3. Doradca Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Spółka z o.o. ds. sprawozdawczości rocznej oraz konsolidacyjnej na potrzeby Grupy Kapitałowej Tauron

tel. 603287344
e-mail: stanislaw.swidron@cmaudit.pl